Dipuka - sterk mensenwerk


Go to content

WWB

ReÔntegratie

ReÔntegratie

Aanpak bijstands gerechtigden - WWB
Binnen onze reÔntegratie aanpak hebben wij twee onderdelen, namelijk de begeleiding van cliŽnten met een IRO, de Individuele ReÔntegratie Overeenkomst en de begeleiding van Bijstands gerechtigden, de zogenaamde WWB aanpak. In wezen verschillen de aanpakken niet zo veel. Wel merken we dat veel IRO cliŽnten eerder richting werk willen en dat er bij cliŽnten vanuit de WWB ook vaak nog sprake is van sociale activeringstrajecten. Vandaar dat we dit onderscheid toch willen benoemen.

WWB
Individuele begeleiding, gericht op sociale activering en werk. Met de komst van de WWB is er veel aandacht gegaan naar bijstandsgerechtigden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zien we terug in traject aanpakken als Work First. Veelal door middel van een groepsaanpak worden cliŽnten geholpen in hun zoektocht naar een (al dan niet betaalde) baan.

De praktijk echter wijst uit dat er ook grote groepen cliŽnten zijn waar een groepsaanpak niet voor werkt. Voor deze cliŽnten willen wij een helpende hand zijn. Al onze consulenten hebben naast hun Werving & Selectie taken, ook een case-load van cliŽnten uit de bijstand. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Er blijft voortdurend contact tussen hoog en laaggeschoolden;
  • Er is contact met werkgevers vanuit de Werving & Selectie tak, die ook het verzoek kunnen krijgen werk of werkervaringplekken te leveren;
  • Er is een voortdurende mix van activiteiten, dit houdt ons scherp.De begeleiding van WWB - gerechtigden is in beginsel altijd individueel. Natuurlijk zijn er ook groepstrajecten in te zetten zoals sollicitatietrainingen of arbeidsmarktoriŽntatie trainingen, maar het uitgangspunt is, zoals alles bij Dipuka, de mens.


De aanpak:
Er zijn twee trajecten binnen Dipuka:
Gericht op werk of gericht op Sociale Activering.

Gericht op Sociale Activering
CliŽnten die aangemeld zijn, worden middels een individuele aanpak geholpen. Met cliŽnten worden 1 op 1 gesprekken gevoerd door de consulenten van Dipuka. De eerste kennismaking met de cliŽnt is een intakegesprek, al dan niet gezamenlijk met een klantmanager van de gemeente. Vervolgens wordt er (mogelijk na een 2de intake gesprek) een trajectplan opgesteld. Dit trajectplan behelst de te nemen stappen in het traject, voorzien van een tijdspad. Trajecten kunnen in looptijd variŽren van 1 maand tot 1 jaar, afhankelijk van het uitstroomdoel en de aanpak. De gemeente ontvangt maandelijks een rapportage per cliŽnt over de voortgang. Tevens bestaat er de mogelijkheid om per gesprek rapportages te leveren.
Werkzaamheden Sociale Activering worden over het algemeen uitgevoerd op basis van een uurtarief. Tevens is het mogelijk te werken op basis van aangenomen werk. Onderaan deze pagina staan contactgegevens om hierover in contact te komen met een medewerker van Dipuka.

Gericht op Werk
Binnen de aanpak gericht op werk, zijn er meerdere instrumenten die bij Dipuka ingezet worden. Te denken valt aan sollicitatie trainingen, trainingen arbeidsmarkt oriŽntatie, oefeningen sollicitatie gesprekken, maar ook beroepskeuze onderzoeken en doorverwijzingen naar eventueel psychologisch onderzoek. Na een plaatsing bij een werkgever kunnen nog instrumenten als jobcoaching en nazorg ingezet worden. Ook de trajecten richting (reguliere) arbeid zijn bij Dipuka maatwerk.
Als we een geschikte functie hebben gevonden bij een passende werkgever, gaan we met de werkgever om de tafel om te kijken hoe we de werkzaamheden zo geschikt mogelijk in kunnen gaan zetten. Soms betekent dit dat een cliŽnt een korte periode met behoud van uitkering werkervaring op kan doen. De werkgever kan dan ook kijken hoe de cliŽnt zich inzet. Als het van beide kanten bevalt, kan er een arbeidsovereenkomst aan gegaan worden. Dipuka zal dan bekijken in hoeverre de werkgever geholpen kan worden met een subsidie vanuit de overheid. Dit is voor de cliŽnt, nu als nieuwe werknemer een gunstige situatie.

Ook na de plaatsing bij de werkgever houden we contact met de cliŽnt. In overleg met zowel de werkgever als de cliŽnt kunnen wij bijvoorbeeld langs komen op de werkplek om te evalueren. Tevens willen wij door middel van deze nazorg er zorg voor dragen dat alle partijen tevreden zijn met de nieuwe situatie.
Tenslotte kan een cliŽnt natuurlijk ten alle tijden een beroep doen op de begeleiding vanuit Dipuka.
Ook de begeleiding van WWB gerechtigden richting de arbeidsmarkt is individueel. Hier zal echter veel eerder gebruik gemaakt worden van het uitgebreide werkgevers netwerk van Dipuka. Zie hierover ook de
aanpak van Dipuka bij IRO cliŽnten.

Dipuka | ReÔntegratie | Werving en selectie | Werkzoekenden | Vacatures | Contact | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu