Dipuka - sterk mensenwerk


Go to content

Algemeen

Reďntegratie

Reďntegratie
Dipuka is ontstaan vanuit het reďntegratie werk. De medewerkers van Dipuka hebben meegewerkt aan meerdere opdrachten voor diverse gemeenten in de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Brabant, Zeeland en Utrecht. Tevens zijn er diverse contracten uitgevoerd in deze regio. Denk hier onder andere bij aan trajecten specifiek voor:

 • Jongeren;
 • Leerplichtige jongeren;
 • Vrouwen;
 • Alleenstaande moeders;
 • Ontslagwerklozen;
 • Startende ondernemers vanuit het UWV;
 • Startende ondernemers vanuit de bijstand;
 • Individuele coaching;
 • Alleenstaande ouders;
 • Sociale activering vanuit de bijstand.
 • Binnen deze contracten is er op verschillende wijzen met mensen gewerkt. Denk hier onder andere bij aan:
 • Arbeidsbemiddeling;
 • Vaardigheden trainingen;
 • Sollicitatie trainingen;
 • Trainingen arbeidsmarkt oriëntatie;
 • Jobcoaching;
 • Jobhunting;
 • Acquisitie werkplekken;
 • Bemiddeling gesubsidieerde werkplekken;
 • Individuele coaching.Door de contacten met verschillende gemeenten (met name in de Randstad), ontstond er langzamerhand een uitgebreid netwerk met werkgevers. Regelmatig liepen we tegen vragen aan van deze werkgevers naar hoogopgeleid personeel. Hierdoor is de gedachte ontstaan om ook een Werving & Selectie tak op te richten.
Inmiddels draaien beide takken naast elkaar. De tak voor hoog en middelbaar opgeleide (werkende) mensen en de reďntegratie tak voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt of personen die te kampen hebben met een gedwongen carričre switch of gewijzigde belastbaarheid.
Iedere consulent die bij Dipuka werkt heeft beide takken van sport in zijn of haar takenpakket. Hierdoor staat er voor de medewerker een zeer divers werkveld, voor de werkgever een zeer divers aanbod van mogelijke medewerkers en voor de sollicitant een hele gedegen aanpak om naar een (nieuwe) baan te komen.

Vandaar dat wij zeggen: Dipuka – Sterk mensenwerk

Binnen onze reďntegratie aanpak hebben wij twee onderdelen, namelijk de begeleiding van cliënten met een IRO, de Individuele Reďntegratie Overeenkomst en de begeleiding van Bijstands gerechtigden, de zogenaamde WWB aanpak. In wezen verschillen de aanpakken niet zo veel. Wel merken we dat veel IRO cliënten eerder richting werk willen en dat er bij cliënten vanuit de WWB ook vaak nog sprake is van sociale activeringstrajecten. Vandaar dat we dit onderscheid toch willen benoemen.


Dipuka | Reďntegratie | Werving en selectie | Werkzoekenden | Vacatures | Contact | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu